Hur kunde vi äldre klara oss?
Vi som är äldre, hur kom vi in i välfärden? Hur kunde vi klara oss?
Vi som föddes utan barnbidrag, daghem, lekis, blöjor, plast och tejp.
Vi lärde oss själva att krypa, gå och springa långt och länge.
Hur kunde vi leka med kottar, pinnar och stenar utan att veta om lekpedagoger, terapi och barnkulturråd?
Alla vi som gick i lappade kläder och skor med sulstift och klackjärn och hade lång väg till skolan och satt i kalla skolsalar under krigsåren.
Hård disciplin i skolan, läste antingen i egna böcker eller köpta begagnade.
Utan fri skolmat, skolskjuts, skolmognadsprov, blommor och bin eller studiebidrag.
Vi hade inte hört talas om psykologer, kuratorer, syokonsulenter eller barn och ungdomsnämnder.
Fritidsproblem existerade inte för oss.
Idrotten hade de största framgångarna i modern tid både i större och mindre sammanhang, utan bidrag och stora penningsummor.
Hur kunde vi klara oss? Hur kunde vi ha så roligt?
Det är rent fantastiskt.

´tillbaka